Consortium PlantValue

HLB research&consultancy in agriculture is een onafhankelijk instituut opererend vanuit de HLB groep met als hoofdvestiging in Wijster. De expertise van HLB richt zich op plant- en bodemgezondheid middels onderzoek, diagnose en advies. Het team opereert in de HLB groep met als belangrijkste missie om ontwikkelde kennis en innovatieve oplossingen naar de praktijk te brengen en ook daadwerkelijk toepasbaar te maken. HLB wenst in dit project verder te werken aan het thema ‘ Plantinhoudstoffen’ en de betekenis voor de praktijk en  te komen tot de oprichting van een samenwerkingsverband rondom thema. De betekenis van dit thema voor de agrarische sector (zowel akker- als tuinbouw) is in potentie aanzienlijk en noodzakelijk om verder te ontwikkelen. HLB zal in dit project fungeren als penvoerder met coordinerende en administratieve taken, inhoud geven aan de operationele groep in wording en tevens een belangrijke inhoudelijke inbreng leveren t.a.v de innovatieve projecten.

Macrophylla gevestigd in Erica is het bedrijf van agrarier Cees Ruhe. Cees zet zich al jaren in voor het Creëren van een concurrerende duurzame tuinbouw die zich richt op de verwaarding van plantinhoudstoffen en reststoffen zo hoog mogelijk in de Biobased-waarde piramide. Cees heeft daarnaast via de stichting Promotie tuinbouw Emmen zitting in de koepel PPS Plantstoffen (samenwerking Centrum Plantstoffen, WUR en Greenports Nederland), Door zijn bestuurslidmaatschap bij LTOGN heeft hij contacten met de gewassen LC’s en het netwerk coördinatoren en daardoor is er een goede verbinding met eventuele gebruikers van bodemverbeteraars en plantstimulanten.

Ecostyle is een internationaal familiebedrijf opgericht in 1967 met de hoofdvestiging in Oosterwolde. Ecostyle richt zich sinds haar oprichting exclusief op de ontwikkeling en vermarkting van natuurlijke producten, mn voor de land- en tuinbouw. Dit op het gebied van gewasbescherming, bemesting, diergeneesmiddelen en aanvullende diervoeders. In haar portfolio zijn diverse gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong alsmede geregistreerde natuurlijke diergeneesmiddelen. In het project PlantValue zal Ecostyle haar kennis en expertise inbrengen in het omveld van wetgeving en marktkansen. Ecostyle zal sturing geven aan prioritering van welke inhoudsstoffen kansrijk zijn en welke niet. Tevens zal Ecostyle haar netwerk inschakelen wanneer de testfase aanbreekt van de inhoudsstoffen en indien eventuele reststromen getest moeten worden. Ecostyle heeft hiervoor eigen faciliteiten.

Als adviseurs/ derden bij het samenwerkingsverband PlantValue zijn betrokken Louis Bolk Instituut en Bioclear earth.

Louis Bolk Instituut met de hoofdvestiging in Driebergen. Het Louis Bolk Instituut levert meerwaarde vanwege de expertise op bodemkwaliteit, teeltmethoden, rassen en veredeling en toepassing van reststromen. Verder werkt het vanuit een systeemblik en participatief. Vooral dat laatste maakt dat oplossingen ook in de praktijk gebracht worden en standhouden.

Bioclear earth bv met de hoofdvestiging in Groningen. Bioclear earth levert meerwaarde vanwege de expertise op bodemgezondheid, bodembiologie, organische stof, moleculaire analyses, duurzaamheidsanalyses en biobased toepassingen. Bioclear earth creëert al sinds 1988 waarde met  behulp van de kracht van de natuur.